TPG

f - rozvod plynů

 • TPG 704 01
  • Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.
 • TPG 703 01
  • Průmyslové plynovody.
 • TPG 704 03
  • Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba.
 • TPG 609 01
  • Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně. Umísťování a provoz.
 • TPG 934 01
  • Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz.
 • TPG 702 04
  • Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně.
 • TPG 935 01
  • Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub.
 • TPG 706 01
  • Rozvody vodíku.
 • TPG 706 02
  • Rozvody dusíku.
 • TPG 700 01
  • Použití měděných materiálů pro rozvod plynu.
 • TPG 702 01
  • Plynovody a přípojky z polyetylenu.
 • TPG 702 03
  • Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu.
 • TPG 921 01
  • Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenu.
 • TPG 402 01
  • Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG).

 

g - spotřeba plynů spalováním

 • TPG 800 00
  • Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva.
 • TPG 704 01
  • Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.
 • TPG 908 02
  • Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW.
 • TPG 800 02
  • Spotřebiče na plynná paliva s relativní hustotou vyšší než vzduch, umístěné v prostorech pod úrovní terénu.
 • TPG 807 01
  • Vytápění závěsnými plynovými světlými zářiči. Projektování, instalace a provoz.
 • TPG 807 02
  • Vytápění závěsnými plynovými tmavými zářiči. Projektování, instalace a provoz.