Technické normy

f - rozvod plynů

 • ČSN EN 1775
  • Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky.
 • ČSN EN 13 480-1
  • Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně.
 • ČSN EN 13 480-2
  • Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály.
 • ČSN EN 13 480-3
  • Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
 • ČSN EN 13 480-4
  • Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž.
 • ČSN EN 13 480-5
  • Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení.
 • ČSN 38 6420
  • Průmyslové plynovody (Již není platná. Zařízení postavená za její platnosti se podle ní revidují.).
 • ČSN EN 15001-1
  • Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení.
 • ČSN EN 15001-2
  • Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu.
 • ČSN EN 12007-1
  • Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 1: Všeobecné funkční požadavky.
 • ČSN EN 12007-3
  • Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel.
 • ČSN EN 12732
  • Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky.
 • ČSN 38 6405
  • Plynová zařízení - Zásady provozu.
 • ČSN EN 1594
  • Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 barů - Funkční požadavky.
 • ČSN 13 0072
  • Označování potrubí podle provozní tekutiny.
 • ČSN 38 6461
  • Kyslíkovody.
 • ČSN 38 6479
  • Stavba a provoz acetylenovodů.
 • ČSN 38 6462
  • Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použit.

 

g - spotřeba plynů spalováním

 • ČSN 07 0703
  • Kotelny se zařízeními na plynná paliva.
 • ČSN 06 3003
  • Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení.
 • ČSN EN 746-1
  • Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení.
 • ČSN EN 746-2
  • Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy.
 • ČSN EN 746-3
  • Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér.
 • ČSN EN 778
  • Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW.
 • ČSN EN 1319
  • Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí a s hořáky s ventilátorem, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW.
 • ČSN EN 525
  • Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s přímým ohřevem a nucenou konvekcí, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW.
 • ČSN EN 621
  • Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW.
 • ČSN EN 1020
  • Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW.
 • ČSN EN 12699
  • Ohřívače na plynná paliva s ventilátorem a s přímým ohřevem vzduchu pro vytápění skleníků a přídavné vytápění nebytových prostorů.