Konzultace

Poskytneme konzultace ohledně:

  • závad zjištěných Inspektorátem práce a jejich odstranění
  • provozování plynových zařízení

Zajistíme konzultace s odborníky z:

  • Inspektorátu práce
  • Technické inspekce České republiky (TIČR)